Giới thiệu

 

 Ngành nghề kinh doanh:

– Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp, kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị.

– Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện bằng kim loại.

– Mua bán, cho thuê, máy móc thiết bị dùng trong xây dựng.

– Lắp đặt hệ thống điện.

– Sản xuất ống cống bê tông ly tâm thoát nước từ D300 đến D2000.

– San lấp mặt bằng.

– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy.

– Bán buôn vật liệu xây dựng.

– Cho thuê kho bãi.

– Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước.